Pawłowy człowiek grzechu został ukazany.

Człowiek Grzechu który ma się wynieść ponad wszystko co Boże.

Tekst edyktu z Tesalonik:

„Cesarze Gracjan, Walentynian i Teodozjusz do ludności miasta Konstantynopola.

Jest wolą naszą, aby wszystkie ludy, które podlegają naszej łaskawej i umiarkowanej władzy, wyznawały taką religię, jaką przekazał Rzymianom apostoł Piotr, a której naucza papież Damazy i Piotr, biskup aleksandryjski, mąż apostolskiej świątobliwości, to jest abyśmy zgodnie z nauką apostołów i Ewangelii wierzyli w jedno bóstwo Ojca, Syna i Ducha świętego, przyznając im w Trójcy Świętej równe znaczenie. Nakazujemy aby ci, którzy idą za tą zasadą, nazywali się chrześcijanami katolickimi, wszyscy zaś inni, których za głupców i szaleńców uważamy, nosili hańbę heretyckiego wyznania. Zbory ich nie mogą się nazywać kościołami, czeka ich najpierw kara boża, a następnie i nasza niełaska, którą im zgodnie z wolą Boga okażemy.

Dan 28 lutego w Tessalonice, za konsulatu cesarzy Gracjana i Teodozjusza.”

Tekst edyktu jawnie nawiązuje do całości dwóch ostrzeżeń do Tesaloniczan, jakie spisał Paweł w swoich listach apostolskich  do właśnie tego miasta. Zawarta jest tam cała buta i grzech zawarta w wywyższeniu się autorytetem ponad słowo Boże, jak także zrównanie kościelnej władzy z władzą równą Bogu.

Zostało to przepowiadane i urzeczywistniło w historii. Człowiekiem Grzechu przepowiadanym w Tesalonikach był człowiek mający w imieniu 666. Trzy szóstki, albo inaczej jak występuje w jednym manuskrypcie 616. Jeden obok szóstek. Mający obok siebie szóstki. Sixtus III to po łacinie Szósty po raz trzeci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *