Celem strony internetowej jest

Jak nazwa strony wskazuje, wierzę, że zbawienie jest przez wiarę. Jednak ważna jest mądra wiara, ale także zbroja boża, słowa bożego i biblijnych cnót.

Wiara jest między innymi zaufaniem. Ja osobiście wiem, że nie jestem w stanie o własnych siłach zmagać się z siłami zła. Dlatego ufam naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Królowi nad Królami.

Wielu ludzi wierzy, że wierzy, tacy ludzie nie wierzą w zbawiającą moc. Wierzą oni, że istnieje coś takiego jak wiara i że istotnie warto ją mieć. Powinni oni wiedzieć, dlaczego wierzą to znaczy polegają na Chrystusie.  Tak więc powinno się wiedzieć, że się wierzy i w co, a nie wierzyć, że się wierzy, w coś tam.

Inni wierzą, że wierząc innym ludziom, ufają im, tak więc wierzą w ludzi.

Albo wierzy się, że się wie, w co się wierzy, bo w coś tam się wierzy, ale do końca się nie wie w co albo inne dziwne kombinacje. Czym jest słowo wiara, tak jak występuje ona w Starym Testamencie i Nowym Testamencie?

Słowo wiara oznacza między innymi poleganie na. Oparcie się o. Zaufanie. Zaufanie do czego? W nauczanie. Nauczanie kogo? Jezusa. Dlaczego? Gdyż polega się nim, że może doprowadzić do Boga Ojca.

Opieranie się w wierze w Jezusa Chrystusa polega na tym, że w trudnościach się na niego powołuje człowiek. To jest właśnie wiara. I jest powiedziane, przez samego Chrystusa, że ta wiara, polegania na Chrystusie i opierania się na jego nauczaniu będzie testowana. Wiara ma być wypróbowana w ogniu.

Tak więc podsumowując. Kanał ma na celu pomóc czytelnikowi zrozumieć mój sposób widzenia wiary, w to w co wierzę, dlaczego wierzę i w jaki sposób wydaje mi się, że słowa Chrystusa są światłem tego świata.